top of page

Kan ditt hem bli ett familjehem?

Vi söker familjer som är intresserade av att ta emot barn och ungdomar som av olika skäl inte kan leva i sina ursprungsfamiljer. De behöver trygghet och ett nytt hem där de kan växa och utvecklas tillsammans med stabila och empatiska vuxna. Känner du att du har tid, plats och engagemang för att välkomna fler medlemmar till din familj?

Vi utreder och kontrollerar att alla våra familjehem erbjuder vård som är trygg, säker, ändamålsenlig och präglad av kontinuitet.

Om ditt hem godkänns upprättar vi ett skriftligt avtal där det framgår hur vi ska stötta er, vilka regler som gäller och vilken ersättning som utgår.

Vi söker även jourhem där du kan ta emot barn och ungdomar i ditt hem med kort varsel under utredningstid i väntan på familjehem eller återförening med ursprungsfamilj.

Känns det här som ett uppdrag som passar din livssituation? Kontakta oss.

Att du vill öppna ditt hem gör stor skillnad i barnens och ungdomarnas liv.

bottom of page