top of page

 Om oss 

Vi som handleder familjehemmen är utbildade socionomer och beteendevetare med minst 2 års erfarenhet av arbete inom socialtjänsten samt arbete med barn och familj.

 

Vi har bred erfarenhet och utbildning inom:

 

  • familjebehandling

  • missbruksvård

  • öppenvård och hedersrelaterad problematik

  • Vi har stor erfarenhet av att arbeta utifrån BBIC och med materialet ”På väg ” och vi har arbetat med LVU- och SoL-ärenden.

  •  Vi har utbildning i Motiverande samtal (MI), Aggressive Replacement Training (ART) samt återfallsprevention.

  • Familjehemskonsulenterna har utbildning i Kälvestensmetoden.

Utifrån vår samlade kompetens, erfarenhet och utbildning kan vi smidigt möta den ungas specifika behov och situation.

bottom of page