top of page
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Familjeplacering och andra tjänster

iStock-1182440449_edited.jpg

Om oss

Vi som handleder familjehemmen är utbildade socionomer och beteendevetare med minst 2 års erfarenhet av arbete inom socialtjänsten samt arbete med barn och familj.

 

Utredningsmetod

Vi utreder våra familjehem utifrån den evidensbaserade Kälvestensmetoden.

I första skedet använder vi BRA-Fam bedömningsmaterial som socialstyrelsen rekommenderar. Detta gör vi för att familjehemskonsulenten/utredaren ska kunna göra en bedömning om familjen ska utredas vidare, och för att i ett tidigt skede kunna identifiera familjer som kan komma att bedömas som olämpliga. Därefter använder vi Kälvestens intervjumaterial och vi tar referenser på blivande familjehem. Vid behov använder vi tolk om någon familjemedlem vill ha det.

iStock-1138257832.jpg
iStock-154225414.jpg

Tjänster

Vi som handleder familjehemmen är utbildade socionomer och beteendevetare med minst 2 års erfarenhet av arbete inom socialtjänsten samt arbete med barn och familj.

Läs mer
iStock-1170967737.jpg

Kan ditt hem bli ett familjehem?

Vi söker familjer som är intresserade av att ta emot barn och ungdomar som av olika skäl inte kan leva i sina ursprungsfamiljer.

iStock-1170967737.jpg
Kontakta oss

Kontakta oss

Adress:

Familjecentrum

Norra Drottninggatan 28

451 31  Uddevalla

Tack för ditt meddelande!

Kids Swinging
bottom of page